Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     

İthalat İşlemleri;    

  * İthal edilecek eşya ile igili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
  * Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları,
  * Door-to-door işlemlerde siparişten itibaren tüm aşamaların takibi,
  * Nakliye firmasından eşyanın seyahat ve evrak bilgilerinin takibi,
  * Vesaiklerin (varsa) konşimento cirolarını yaptırılması,
  * Ordinonun alınması,
  * Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti,
  * Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon departmanına teslimi,
  * Küşat yapılması
  * Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak malın muayenesinin yapılması,
  * Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi,
  * Tahakkukların yapılarak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması,
  * İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi,
  * Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi.

 

İhracat İşlemleri;  

  * İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
  * Hariçte İşleme Rejimi uygulamaları ve TEV,
  * Sağlık sertifikası, Kontrol belgesi, A.TR, Eur-1 menşe şehadetnamesi, ülkeye göre konsolosluk,
  * Tasdik işlemleri vb. yapılması,
  * Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması,
  * Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti,
  * Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması,
  * Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi,
  * İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması,
  * Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi,
  * Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi,
  * Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi,
  * Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması,
  * Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi.

Diğer Gümrük İşlemleri;  

  * Transit işlemleri
  * Posta Gümrük işlemleri
  * Akaryakıt ve Kumanya ile ilgili işlemler
  * Tasfiye edilecek eşyaya ilişkin işlemler
  * Gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna
  * Geri Gelen Eşya işlemleri
  * Sınır Ticareti işlemleri

Danışmanlık Hizmetleri;  

  * Yabancı Sermaye ve Teşvik Mevzuatı proje ve işlemleri danışmanlığı
  * Dış Ticaret Rejimleri,
  * Dış ticarete ilişkin her türlü vergi mevzuatı danışmanlığı
  * Her türlü çözüm ortaklığı sağlanması.
  * 4458 Sayılı Gümrük Kanunu danışmanlığı
  * 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu danışmanlığı
  * Serbest Bölge danışmanlığı

Destek Hizmetleri;  

  * Bakım Onarım Belgesi alınması
  * İthal Lisansı alınması
  * Kontrol Belgesi alınması
  * Gözetim Belgesi alınması
  * TSE , Kimyahane raporları alınması
  * Dahilde ve hariçte işleme belgelerinin alınması ve kapatılması işlemleri
  * Marka ve isim tescil işlemleri
  * Tüketiciyi Koruma Garanti Belgesi işlemleri
  * Karayolu Uygunluk Belgesi işlemleri
  * PTT Onay Belgesi işlemleri
  * İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Belgesi işlemleri
  * Petrol İşleri Genel Müdürlüğü izin belgeleri işlemleri